Browsing: Bài tập Excel tổng hợp

Bài tập tổng hợp Excel là chuyên mục tổng hợp đầy đủ, đa dạng các bài tập thực hành Excel. Những bài này được sắp xếp từ cơ bản đến nâng cao giúp bạn có thể thực hành tùy theo mức độ kiến thức của mình.

Với các bạn mới học Excel, bạn có thể chọn những bài tập Excel cơ bản. Với những bạn đã có nền tảng cơ bản, bạn có thể chọn những bài tập nâng cao hơn. Đó là những bài tập về cách sử dụng các hàm trong Excel, các thao tác tính toán ở mức nâng cao hơn.

Và trong mỗi bài viết, Đỗ Bảo Nam Blog luôn có sẵn file thực hành để bạn có thể download. Tất cả các file này đều đã có đáp án. Do vậy, bạn có thể tự thực hành Excel, sau đó kiểm tra kết quả so với file đáp án. Chỉ cần bỏ ra chút ít thời gian, bạn hoàn toàn có thể làm chủ phần mềm Excel.